- Fryske Krite Hoorn
  Vereniging voor het instandhouden
  van de Fryske taal en cultuur.
- RK Basisschool Bernardus  van Bockxmeer